Bijdrage hoorzitting PS Gelderland 10 februari 2021

Bijdrage van de Werkgroep Red Gelderland aan de hoorzitting van Provinciale Staten Gelderland 10 februari 2021 over het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’

Geachte Statenleden,

Als lid van de Werkgroep Red Gelderland spreek ik ook namens de natuur die niet zelf kan spreken en dringend behoefte heeft aan een stevige verdediging.

Het woord zoönose. ben ik in de Nederlandse media nog nooit zo vaak tegengekomen als vorige week. Allereerst vanwege het boek van Esther Ouwehand, ‘Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?’ Het antwoord op die vraag is simpel: dan zijn mensen het haasje. Daarnaast was er het artikel van Follow The Money van 3 februari: ‘Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten’. Nu wonen 375.000 Gelderlanders binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij. Zij liepen al een verhoogd risico op longontsteking en nu dus waarschijnlijk ook op een nieuwe zoönose.1

De oplossing ligt in krimp/opheffing van de bioindustrie/intensieve veehouderij en het versterken van de natuur.

Dat zien wij niet terug in het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’. De natuur wordt niet versterkt door de aanleg van zonne- en windparken, golfterreinen, woningbouw, horecagelegenheden en natuurbegraafplaatsen. Het idee alleen al dat een ecoduct een onderzoekslocatie kan zijn voor een natuurbegraafplaats, vindt de Werkgroep Red Gelderland een gotspe. Een ecoduct is een viaduct voor wilde dieren. Punt.

Een plicht tot een Milieu Effect Rapportage is geen enkele garantie dat de natuur niet tekort wordt gedaan. In een MER wordt maar al te vaak naar de gewenste uitkomst toegerekend. De Commissievoor de MER kan omissies constateren, maar dit betekent niet dat die worden hersteld. Ze moeten daar eerst opdracht toe krijgen. Een voorbeeld is het nog altijd ontbreken van vliegveld Teuge in het MER van Lelystad Airport.

Waar een wil is, wordt vrijwel altijd wel een weg gevonden om een plan de adc-toets te laten doorstaan. Zeker bij toepassing van de zogeheten salamitactiek.

Bestaande natuur moet niet worden gezien als een verdienmodel. De natuur heeft intrinsieke waarde. Ook met betrekking tot de volksgezondheid. Dat heeft de coronacrisis eens te meer aangetoond. De druk op de natuur is er ook door toegenomen. Er is in Gelderland behoefte aan méér natuur, niet aan minder. Zelfs kleine stukjes nieuwe natuur, in de vorm van kleine bosjes ter grootte van een voetbalveld of zelfs ‘tiny forests’ met de afmeting van een tennisbaan, blijken al een behoorlijke positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Laten we niet vergeten dat dat na corona en het klimaat de derde en nog veel grotere crisis in aantocht is.2

1 https://twitter.com/RedGelderland/status/1356909343715831811?s=20

2 https://www.ugent.be/nl/actueel/bos-klein-belang-koolstof-wild-teken.htm

https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mini-stadsbosjes-zijn-goed-voor-de-biodiversiteit.htm1

Met de bestaande natuur in Gelderland is het erbarmelijk gesteld, getuige het artikel in De Gelderlander dd 6 december 2019: ‘Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’’3

Dit is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie door ecoloog John Janssen van de Wageningen Universiteit. Het gaat met name om de uitstoot van stikstofverbindingen, iets wat vrijwel elke activiteit met zich meebrengt. Het betreft weliswaar Natura2000-gebieden, maar het is een illusie om ervan uit te gaan dat het met veel andere natuur in Gelderland beter is gesteld.

Voor eventuele ontwikkelingen op het gebied van recreatie, zonne- en windparken, horeca, golfterreinen en/of natuurbegraafplaatsen zou daarom extra natuur moeten komen. Naast Natura2000-gebieden, het GNN (de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur) zou er een categorie recreatie- en ontwikkelingsnatuur gecreëerd moeten worden. Ontwikkelen blijkt in de praktijk namelijk een eufemistisch synoniem te zijn voor de groei van bedrijfsmatige activiteiten. De enige ontwikkeling die kan is natuurinclusief. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven op dit gebied, zoals Aardpeer, Herenboeren, Land van Ons, Wij Land.

De Werkgroep Red Gelderland roept Provinciale Staten mede namens de natuur op om het voorliggende Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening, inclusief de aanpassingen op basis van de zienswijzen nog eens zeer kritisch tegen het licht te houden met in het achterhoofd de vragen ‘Is de natuur hiermee gediend?’ en ‘Is het plan nergens strijdig met vigerende wet- en regelgeving?’ Dit laatste ook om te voorkomen dat burgers, natuur- en milieuorganisaties weer naar de rechter moeten stappen. De enigen die daarbij winnen zijn de advocaten. Ook de provincie – en dus indirect weer de burger -zal nodeloos kosten maken. Intussen blijft de natuur de grote verliezer.

Geachte Statenleden, bij de geringste twijfel over een wijziging in het Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening ten nadele van de natuur zeggen wij: Red Gelderland – nu het nog kan!

3https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~ab122809/2

Dit vind je misschien ook leuk...

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *