Interessante Websites

De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL)

De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van
bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de
negatieve aspecten van de luchtvaart. Ook de Werkgroep Red Gelderland is aangesloten bij het
LBBL.
https://lbbl.nl/


Op deze site kunt u melding maken van overlast door vliegverkeer. Meld vliegherrie! is open, transparant en maakt persoonlijke verhalen zichtbaar. Geeft inzicht in het leed achter de vliegtuigoverlast.

De site is een aanvulling op de reguliere sites voor klachten over vliegverkeer die worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door overheidsorganen die weinig prioriteit geven aan de meldingen.

SchipholWatch is de bedenker en uitvoerder van deze site. De Werkgroep Red Gelderland is een van de mede-initiatiefnemers van deze site

https://vliegherrie.nl/


Vlieghinder

Op de site van het Platform Vlieghinder Regio Castricum staat naast veel informatie, onder
andere ook een tool waarmee je kunt zien hoeveel vluchten er over je eigen postcode zijn
gekomen.
https://www.vlieghinder.nl/


Directe link naar ‘Live vliegtuigen met geluidsmetingen’ :
https://www.vlieghinder.nl/paginas/page/live-vliegverkeer-en-geluid


Donderdorp


Directe link naar ‘Vluchten over mijn postcode’:
https://donderdorp.nl/


Flightradar24

Vliegtuigen zijn live te volgen en flightradar24 geeft informatie over o.a. de vlucht, het type
vliegtuig en de vlieghoogte.
https://www.flightradar24.com/52.05,5.54/8


Mobilisation for the Environment

Mobilisation for the Environment (MOB) is een milieuorganisatie die zich richt op een aantal
kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Boegbeeld Johan Vollenbroek
kreeg landelijke bekendheid door zijn succesvolle procedures tegen de stikstofwet PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof). Op de site van MOB staat veel informatie over o.a. stikstof,
luchtvaart, kolencentrales, houtstook, natuur en veehouderij en mestvergisters.
https://mobilisation.nl/nl/


Advocaat Franca Damen

Gespecialiseerd in o.a. klimaat- en energierecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht.
Op haar site staan veel interessante en actuele artikelen over wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu en stikstof.

https://www.francadamen.com/