Over Red Gelderland

De Werkgroep Red Gelderland is voor:

  • Inperking van de luchtvaart
  • Een stop op de uitbreiding van Lelystad Airport
  • Natuurvolgend bosbeheer
  • Duurzame landbouw
  • Hernieuwbare energie
  • Dierenwelzijn,
  • Handhaving van beleid
  • Rust en schone lucht

De ruim dertig Gelderse natuurgebieden vormen de longen van Nederland. Vijftien daarvan hebben de Natura2000-status en genieten dus Europese bescherming.

Mensen die al hun hele leven in Gelderland wonen weten het, de velen uit de Randstad die naar Gelderland zijn verhuisd weten het, net als de talloze vakantiegangers en recreanten: de kernwaarden van Gelderland, natuur, rust en schone lucht, staan onder druk. De explosief gegroeide luchtvaart, de uitbreiding van Lelystad Airport met lange laagvliegroutes, de mogelijke heropening van vliegbasis Deelen, de bio-industrie met megastallen (mogelijke herbouw van de Knorhof), het ‘ontgastoerisme’ van schepen op de Rijn, het bij herhaling overtreden van de regels door afvalverwerkingsbedrijf Vink – dit is slechts een greep uit de actuele dossiers die natuur, rust en schone lucht bedreigen. De Werkgroep Red Gelderland zet zich in om deze zaken op de agenda te krijgen (en vervolgens te houden) van politici en beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Zonodig zal Red Gelderland de aandacht van de media opzoeken.

Red Gelderland hoort ook graag wat er speelt onder de Gelderlanders. Aarzelt u dus niet om een bericht te sturen via de contact-pagina