Petitie van de Werkgroep Red Gelderland ‘Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven’

  • Petitie Natura 2000 GLD foto
    Fotograaf: Ank van der Bilt

Teken hier de petitie van de Werkgroep Red Gelderland:
https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl

Het gaat slecht met de natuur in Gelderland, ook met vele van de vijftien Natura 2000-gebieden. De reden? Te veel stikstof. De Raad van State heeft niet voor niets een streep gehaald door de sjoemelwet PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De Natura 2000-gebieden moeten dus juist beter worden beschermd en versterkt. Dat vindt het provinciebestuur van Gelderland niet; voor Gedeputeerde Staten rust er geen taboe op het opheffen van deze Europese beschermde status op een aantal gebieden.  Daarom is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: “Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven.”

Dat vindt de Werkgroep Red Gelderland de wereld op z’n kop. Omdat door stikstofuitstoot op de pof gebieden als het Wooldse Veen en de Veluwe er slecht aan toe zijn, moeten ze zeker niet nog slechter beschermd worden. om meer stikstof te kunnen uitstoten. Dit zou ruimte kunnen creëren voor bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport en megastallen.

Fotograaf: Ank van der Bilt

De Gelderse natuur is van onschatbare waarde voor heel Nederland. In Gelderland liggen vijftien Natura 2000-gebieden, waarvan de Veluwe het bekendst is. Het bestuur van de Provincie Gelderland mag geen Natura 2000-gebieden opgeven, maar moet zich juist inspannen voor het behoud en de verbetering ervan. Daartoe roept Red Gelderland op in de petitie ‘Alle Gelderse   Natura 2000-gebieden moeten blijven”. De petitie zal worden aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Natura 2000 is een beschermde status van de Europese Unie, maar is niet door ‘Brussel’ opgelegd. De Nederlandse overheid heeft deze gebieden in Gelderland zelf aangemeld bij de Europese Unie. Dat brengt een zorgplicht met zich mee. De provinciebesturen van Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland hebben de regering al gemeld: “Handen af van onze Natura 2000-gebieden!”. Het provinciebestuur van Gelderland niet. Gelderse gedeputeerde Peter Drenth heeft gesteld dat er geen taboe rust op het opheffen van het Natura 2000-stempel van bepaalde gebieden.

Dit vind je misschien ook leuk...