Tags: Teuge

Zienswijze internetconsultatie over het toestaan van zichtvliegen in het donker op vliegveld Teuge

Zienswijze internetconsultatie over het toestaan van zichtvliegen in het donker op vliegveld Teuge

Zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland ten behoeve van de internetconsultatie met betrekking
tot ‘Wijziging vrijstelling Besluit Luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten de daglichtperiode’.
De Werkgroep Red Gelderland realiseert zich terdege dat een internetconsultatie voor het indienen
van zienswijzen slechts een formaliteit is in het (besluitvormings)proces en dat alle aangedragen
argumenten zullen worden afgedaan als niet ter zake doend., omdat het besluit van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat toch al vaststaat. Het artikel van Investico onderzoeksjournalisten,
‘Onderzoek: de stille dood van een milieuwet. Normen versoepelen, stankoverlast slikken’, op 24 juli
2019 gepubliceerd in De Groene Amsterdammer1 betreft lokale en provinciale overheden. Onze
ervaring is echter dat de handelwijze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet anders
is. Desondanks dient Werkgroep Red Gelderland bij deze een zienswijze in.
Wij maken bezwaar….