Actueel

Hieronder staat een link naar de powerpointpresentatie die hoort bij de lezing ‘Mobiliteit en duurzaamheid’ die de Werkgroep Red Gelderland op 12 september heeft gegeven in het kader van de Zero Waste Week Apeldoorn.

Onderwerpen oa: thuiswerken en luchtvaart (Schiphol, Lelystad Airport, Teuge): zakelijke vliegreizen, vliegvakanties, vrachtvluchten, kleine luchtvaart. Met veel praktische tips en websites voor duurzame(re) alternatieven voor vliegen.

https://redgelderland.nl/wp-content/uploads/2022/09/Powerpoint-Mobiliteit-en-Duurzaamheid.pdf

Voor wie de lezing van Red Gederland over ‘Mobiliteit en duurzaamheid’ wil beluisteren of terugluisteren, hierbij een link naar het youtube-kanaal van Zero Waste Apeldoorn:

https://youtu.be/U6L2JX-FyXc

Maandag 12 september geeft de Werkgroep Red Gelderland een presentatie over ‘Mobiliteit en duurzaamheid’ in het kader van de Zero Waste Week Apeldoorn.

Plaats: Auditorium, CODA, Apeldoorn

Tijd: 15.00-15.45 uur (15.00 uur begint de presentatie, dus graag eerder aanwezig zijn, omdat we ook echt om 15.45 moeten stoppen)

Toegang: gratis.

Aanmelden via: info@redgelderland.nl (niet verplicht, wel fijn)

Meer informatie:

https://www.zerowasteapeldoorn.com/ZWWA22/Maandag/

 • Bijdrage hoorzitting PS Gelderland 10 februari 2021

  Bijdrage van de Werkgroep Red Gelderland aan de hoorzitting van Provinciale Staten Gelderland 10 februari 2021 over het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’

  Geachte Statenleden,

  Als lid van de Werkgroep Red Gelderland spreek ik ook namens de natuur die niet zelf kan spreken en dringend behoefte heeft aan een stevige verdediging.

  Het woord zoönose. ben ik in de Nederlandse media nog nooit zo vaak tegengekomen als vorige week. Allereerst vanwege het boek van Esther Ouwehand, ‘Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?’ Het antwoord op die vraag is simpel: dan zijn mensen het haasje. Daarnaast was er het artikel van Follow The Money van 3 februari: ‘Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten’. Nu wonen 375.000 Gelderlanders binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij. Zij liepen al een verhoogd risico op longontsteking en nu dus waarschijnlijk ook op een nieuwe zoönose.1

  De oplossing ligt in krimp/opheffing van de bioindustrie/intensieve veehouderij en het versterken van de natuur.

  Dat zien wij niet terug in het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’. De natuur wordt niet versterkt door de aanleg van zonne- en windparken, golfterreinen, woningbouw, horecagelegenheden en natuurbegraafplaatsen. Het idee alleen al dat een ecoduct een onderzoekslocatie kan zijn voor een natuurbegraafplaats, vindt de Werkgroep Red Gelderland een gotspe. Een ecoduct is een viaduct voor wilde dieren. Punt.

  Een plicht tot een Milieu Effect Rapportage is geen enkele garantie dat de natuur niet tekort wordt gedaan. In een MER wordt maar al te vaak naar de gewenste uitkomst toegerekend. De Commissievoor de MER kan omissies constateren, maar dit betekent niet dat die worden hersteld. Ze moeten daar eerst opdracht toe krijgen. Een voorbeeld is het nog altijd ontbreken van vliegveld Teuge in het MER van Lelystad Airport.

  Waar een wil is, wordt vrijwel altijd wel een weg gevonden om een plan de adc-toets te laten doorstaan. Zeker bij toepassing van de zogeheten salamitactiek.

  Bestaande natuur moet niet worden gezien als een verdienmodel. De natuur heeft intrinsieke waarde. Ook met betrekking tot de volksgezondheid. Dat heeft de coronacrisis eens te meer aangetoond. De druk op de natuur is er ook door toegenomen. Er is in Gelderland behoefte aan méér natuur, niet aan minder. Zelfs kleine stukjes nieuwe natuur, in de vorm van kleine bosjes ter grootte van een voetbalveld of zelfs ‘tiny forests’ met de afmeting van een tennisbaan, blijken al een behoorlijke positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Laten we niet vergeten dat dat na corona en het klimaat de derde en nog veel grotere crisis in aantocht is.2

  1 https://twitter.com/RedGelderland/status/1356909343715831811?s=20

  2 https://www.ugent.be/nl/actueel/bos-klein-belang-koolstof-wild-teken.htm

  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mini-stadsbosjes-zijn-goed-voor-de-biodiversiteit.htm1

  Met de bestaande natuur in Gelderland is het erbarmelijk gesteld, getuige het artikel in De Gelderlander dd 6 december 2019: ‘Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’’3

  Dit is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie door ecoloog John Janssen van de Wageningen Universiteit. Het gaat met name om de uitstoot van stikstofverbindingen, iets wat vrijwel elke activiteit met zich meebrengt. Het betreft weliswaar Natura2000-gebieden, maar het is een illusie om ervan uit te gaan dat het met veel andere natuur in Gelderland beter is gesteld.

  Voor eventuele ontwikkelingen op het gebied van recreatie, zonne- en windparken, horeca, golfterreinen en/of natuurbegraafplaatsen zou daarom extra natuur moeten komen. Naast Natura2000-gebieden, het GNN (de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur) zou er een categorie recreatie- en ontwikkelingsnatuur gecreëerd moeten worden. Ontwikkelen blijkt in de praktijk namelijk een eufemistisch synoniem te zijn voor de groei van bedrijfsmatige activiteiten. De enige ontwikkeling die kan is natuurinclusief. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven op dit gebied, zoals Aardpeer, Herenboeren, Land van Ons, Wij Land.

  De Werkgroep Red Gelderland roept Provinciale Staten mede namens de natuur op om het voorliggende Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening, inclusief de aanpassingen op basis van de zienswijzen nog eens zeer kritisch tegen het licht te houden met in het achterhoofd de vragen ‘Is de natuur hiermee gediend?’ en ‘Is het plan nergens strijdig met vigerende wet- en regelgeving?’ Dit laatste ook om te voorkomen dat burgers, natuur- en milieuorganisaties weer naar de rechter moeten stappen. De enigen die daarbij winnen zijn de advocaten. Ook de provincie – en dus indirect weer de burger -zal nodeloos kosten maken. Intussen blijft de natuur de grote verliezer.

  Geachte Statenleden, bij de geringste twijfel over een wijziging in het Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening ten nadele van de natuur zeggen wij: Red Gelderland – nu het nog kan!

  3https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~ab122809/2

 • november 2020

  Lees hier de zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland op de (Ontwerp) Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland:

  https://redgelderland.nl/actueel-2/zienswijze-rg-omgevingsverordening-prov-gelderland-november-2020-pdf/

  Luchtvaartnota: ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’

  Naar aanleiding van de ‘Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050’ heeft de Werkgroep Red Gelderland een opiniestuk geschreven dat ook meteen de zienswijze op de Luchtvaartnota wordt. De Luchtvaartnota heeft als motto meegekregen ‘Verantwoord vliegen naar 2050’. Na lezing kwam Red Gelderland echter tot de conclusie dat dit beleid ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’ is.

  Het stuk is geplaatst op de opiniesite van BNNVARA, www.joop.nl:
  https://joop.bnnvara.nl/opinies/groei-van-de-luchtvaart-is-geen-optie-meer

 • Bewoners: petitie voor voorwaarden aan staatssteun
  Petitie ondertekenen? Dat kan hier!

  Zes bewonersgroepen zijn een petitie gestart om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen.

  De steun moet volgens de zes alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

  (foto: Ben Koorengevel via Unsplash)
  Eerlijk belasten

  Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft.

  De inkomsten van die belastingen kunnen dan worden geïnvesteerd in duurzaam openbaar vervoer, zoals snelle (Maglev-) treinen.

  De burgers in de actiegroepen maken zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat.

  Zware belasting op leefomgeving

  Zij constateren dat de luchtvaartsector een veel te grote belasting legt op die leefomgeving en tegelijkertijd een te verwaarlozen bijdrage levert aan de publieke zaak.

  Ook zijn ze van mening dat de huidige systemen om CO2 te compenseren nauwelijks bijdragen tot een positief resultaat op het klimaat en al zeker niet opwegen tegen de explosieve groei van de afgelopen jaren.

  Géén banenmotor meer

  Schiphol is géén banenmotor meer en desondanks heeft de democratie nauwelijks vat meer op de sector. Ondanks toegezegde staatssteun worden duizenden medewerkers van de ene dag op de andere op straat gezet, aldus de groep.

  De zes bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan,  https://stichtingswab.nl/ en SchipholWatch.

  Organisaties die zich alsnog achter de petitie willen scharen, kunnen dit aan ons melden via info@schipholwatch.nl