Red Gelderland

De Werkgroep Red Gelderland is voor een stop op de luchtvaartgroei en op de dreigende uitbreiding van Lelystad Airport, voor natuurvolgend bosbeheer, voor duurzame landbouw, voor hernieuwbare energie, voor dierenwelzijn, voor handhaving van beleid, voor rust en schone lucht.

De ruim dertig Gelderse natuurgebieden vormen de longen van Nederland. Vijftien daarvan hebben de Natura2000-status en genieten dus Europese bescherming.

Mensen die al hun hele leven in Gelderland wonen weten het, de velen uit de Randstad die naar Gelderland zijn verhuisd weten het, net als de talloze vakantiegangers en recreanten: de kernwaarden van Gelderland, natuur, rust en schone lucht, staan onder druk. De explosief gegroeide luchtvaart, de uitbreiding van Lelystad Airport met lange laagvliegroutes, de mogelijke heropening van vliegbasis Deelen, de bio-industrie met megastallen (mogelijke herbouw van de Knorhof), het ‘ontgastoerisme’ van schepen op de Rijn, het bij herhaling overtreden van de regels door afvalverwerkingsbedrijf Vink – dit is slechts een greep uit de actuele dossiers die natuur, rust en schone lucht bedreigen. De Werkgroep Red Gelderland zet zich in om deze zaken op de agenda te krijgen (en vervolgens te houden) van politici en beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Zonodig zal Red Gelderland de aandacht van de media opzoeken.

Red Gelderland hoort ook graag wat er speelt onder de Gelderlanders. Aarzelt u dus niet om een bericht te sturen naar: info@redgelderland.nl

 

Red Gelderland is te volgen op:

Twitter  https://twitter.com/RedGelderland

Facebook   https://www.facebook.com/RedGelderland/

Red Gelderland – nu het nog kan!

Dé kerstprotestsong : ‘Twaalf Dagen met Kerstmis (Lelystad Airport)’

Aan de vooravond van het plenaire debat op dinsdag 18 december over Lelystad Airport in de Tweede Kamer, lanceren Red de Rust in Hoenderloo en de Werkgroep Red Gelderland hun eigen kerstlied. Het is een bewerking van de traditional ‘Twelve Days of Christmas’, ‘Twaalf Dagen met Kerstmis (Lelystad Airport)’. Uiteraard is de tekst volledig aangepast aan het thema en geeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)  elf ‘cadeaus’ weg. De vraag is of je blij moet zijn met de gulle giften. De twist zit in dag twaalf, waarop de kerstman in hoogsteigen persoon nog gulle giften heeft voor de minister.

Het kerstlied ‘Twaalf Dagen met Kerstmis (Lelystad Airport)’ gaat vergezeld van een toepasselijke videoclip, met een hoofdrol voor vele dieren van de Veluwe. Het is een zogeheten ‘stapellied’,  waarbij herhaling (mét variatie) een belangrijke rol speelt, zowel in de beelden als in de tekst.  Zo is ‘Twaalf Dagen met Kerstmis (Lelystad Airport)’ een protestsong geworden met een vette knipoog.

Deze site is in ontwikkeling en zal de komende tijd regelmatig worden bijgewerkt. De Werkgroep Red Gelderland bedankt u bij voorbaat voor uw begrip.